Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehuset i Thyregod

Kirkehuset
Borgergade 4
Thyregod

Kirkehuset danner rammen om Thyregod Sogns menighedsliv. Lokalerne anvendes til konfirmandundervisning, præstekontor, møder og sognearrangementer.

UDLEJNING

Kirkehuset kan udlejes til møder, arrangementer og aktiviteter som er arrangeret af egnens foreninger, organisationer og interessegrupper, hvis formål ikke strider mod folkekirkens virke.

Kirkehuset kan vederlagsfrit benyttes af kirkelige og velgørende foreninger efter menighedsrådets godkendelse.

Kirkehuset kan af brandsikkerhedsmæssige årsager maksimalt rumme 75 personer.


UDLEJNINGSBESTEMMELSER

Booking af lokaler sker ved henvendelse til Lisbet Mathiasen, tlf. 7573 4817

Pris for leje af lokaler incl. el, varme og vand:

 40,- kr. pr. påbegyndt time, dog mindst 3 timer

Aftale om løbende leje af lokaler til en bestemt ugedag skal fornys 1 gang årligt.

 

REGLER FOR BRUG AF LOKALER

 • Lokalerne skal anvendes med respekt for at det er kirkens ejendom
 • Lokalerne og arealet udenfor skal anvendes, så støj ikke  generer de omkringboende
 • Køkkenet er et anretterkøkken og må ikke benyttes til madlavning
 • Rygning er ikke tilladt
 • Teleslynge kan frit benyttes

VED AFLEVERING:

 • De lejede lokaler skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen
 • Kaffemaskine, ovn og opvaskemaskine skal tømmes og rengøres
 • Alt lys skal slukkes
 • Vinduer og yderdøre skal være lukkede og låste
 • Affald tømmes i udendørs affaldsspand
 • Flasker og dåser bortskaffes
 • Ved mangelfuld oprydning/rengøring opkræves efterbetaling for udført arbejde
 • Misligholdelse af eller skader på lokaler eller indbo erstattes efter regning

                                                                         Thyregod-Vester menighedsråd

Lokalerne kan efter aftale lejes ud til møder eller aktiviteter for byens foreninger, og menighedsrådet har besluttet, at velgørende foreninger kan benytte lokalerne vederlagsfrit efter aftale. Kontakt vores graver Lisbet Mathiasen på tlf. 75734817