Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Thyregod kirke

Thyregod Kirke

Thyregod Kirke knejser på en lille bakke, den sidste før de flade slette mod Brande og Herning. Thyregod kirke er en af de mange landsbykirker, som er opført i den store kirkebygningsperiode i slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. Placeringen højt i terrænet er typisk for mange middelalderkirker. Kirken ligger måske på en tidligere hedensk offerplads, og hvis det har været en helligdom - en gode - for krigsguden Tyr, så har vi også forklaringen på navnet Thyregod.  I et meget fattigt hede sogn har det været svært at holde kirken i forsvarlig stand, men den har  nydt godt af nære forbindelser til adelsslægter på Hastrupgård. Meget inventar bærer initialer af familier fra denne gård. I vort århundrede er der foretaget to større restaureringer, så kirken nu sammen med den velplejede kirkegård, kapel og graverfacilitet fremtræder på smukkeste vis.

 

Efter renoveringen af Thyregod Kirke i 2017 blev der tilbygget et dåbsværelse. På vestsiden af kirken er placeret en ny indgang til opgangen til tårnet.

 

Kirkens historie

Kirken er fra 11-1200 tallet og har oprindelig bestået af skib og korbue. Korbuen er nok den eneste bygningsdel, der har stået uændret gennem århundrederne. Kirken er bygget af smukt tilhugne granitkvadre opsat på en skråkantsokkel. Disse granitkvadre står solidt og smukt i skibets nordmur og i koret, mens den øvrige del af kirkens mure er overkalkede og består af mange forskellige materialer: Kvadre, almindelige marksten, munkesten og mursten.  Man har været praktisk anlagt og brugt de forhåndenværende materialer, når der skulle ombygges og repareres. Eller måske har det været et økonomisk spørgsmål - Thyregod var tidligere et yderst fattigt hedesogn. 

 

 

 

 


Tårn, våbenhus og kapel

Tårnet er opført kort efter reformationen i 1536.

Våbenhuset er bygget i 1882.

I Våbenhuset hænger en plade med fragmenter af kisteplader og våbenskjolde, som alle stammer fra forskellige adelsslægter fra Hastrupgård. Kapelbygningen blev opført i 1974.


Præstetavle

På muren mod nord er ophængt en præstetavle, hvor navnene på samtlige præster siden reformationen og op til nu er skrevet. 

 

 

 

 

I forbindelse med renoveringen blev det opdaget, at den gamle præstetavle var ormædt og ikke længere kunne bruges. Håndværkerne, som forstod renoveringen i 2017 skænkede en ny præstetavle til Thyregod Kirke.


Orgel

I tårnrummet står orglet, som blev opstillet i 1973.

Orglet er udvidet og gennemrenoveret i forår i 2007.

 

Orglet blev flyttet til centeret af tårnrummet og genindtoneret i forbindelse med renoveringen i 2017. Det fik ligeledes nye farver, som passede til farverne i resten af kirken.


Prædikestol

Prædikestolen, som er dateret 1624, er inddelt i felter med malerier af Kristus og evangelisterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renoveringen 2017: Prædikestolens rammeværk blev malet, så farverne stemte overens med resten af kirken. Den rød/orange farve måtte ikke udskiftes og er således bevaret.

Menighedsrådet ville gerne markere N.F.S. Grundtvigs betydning for kirken, og på lydhimlen over prædikestolen blev således tilføjet et skriftfelt med et citat fra salme 192 (DSS) Hil dig frelser og forsoner, hvor der synges: "Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet."

 


Døbefonten

Den romanske døbefont er placeret midt under korbuen. Dåbsfadet er et nederlandsk præget messingstykke fra 1600-tallet.

 

 

 

 


Grundtvigs mindeplade

På skibets sydmur er indsat en marmorplade til minde om Grundtvigs konfirmation i Thyregod Kirke.

 

 

 

 


Alter

Alterbord og altertavle er fra omkring år 1600. Alterbordets forside er dækket af et panel, som er inddelt i tre felter. I det centrale felt ses  . I sidefelterne ses de fire evangelister. I altertavlens hovedfelt er der 1850 indsat et maleri af Kristus og Johannes ved nadveren.

 

Både altertavle, de to tunge malmstager på alteret fra 1598 og Alterbogen fra 1686 er skænket til kirken af personer med tilknytning til herregården Hastrupgård.

Alter og altertavle før renoveringen

Alter og altertavle efter renoveringen i 2017

Det ny trefløjede alterbillede er malet af kunstneren Simon Aaen


Middelalder klokken

Gennem en lille dør i kirkens nordside er der adgang til tårnet og kirkens loft. I tårnet er der ophængt tre malmklokker. En meget gammel middelalderklokke, som ingen inskreption har, men som vurderes til at være fra midten af 1200-tallet. For at skåne denne kostbarhed, bruges den kun ved anden-ringning til søndagsgudstjenesterne.

 

 

 


Nyere klokker

De to øvrige klokker er nye og begge støbt i Frankrig i 1975. På den store står: "Lyt hvert fortravlet sind. Jeg ringer freden ind. Gave fra Jensine Bruun". På den anden står: "Kirkeklokker ringer bud. Samles for at takke Gud. Gave fra Christen Smedegård".

 

 

Kilde: Emil Bolding