Hvis intet andet er anført forestås gudstjenesten af
sognepræst Gitte Bærentsen Lorentzen.