Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vester Sognehus

Vester Sognehus

Sejrupvej 12, Vesterlund

7323 Give

FORMÅL OG MÅLGRUPPER

Vester Sognehus administreres af Thyregod-Vester Menighedsråd og danne rammen om sognets menighedsliv. Lokalerne anvendes til møder, arrangementer og aktiviteter, som er tilrettelagt af menighedsrådet.

 

Vester Sognehus kan udlejes til møder, arrangementer og aktiviteter, som er arrangeret af egnens foreninger, organisationer og interessegrupper, hvis formål ikke strider mod folkekirkens virke.

 

Vester Sognehus kan udlejes til mindesamvær, private sammenkomster og familiefester for egnens borgere.

 

BETALING FOR LEJE

Der betales ikke leje for brug af lokaler til arrangementer, som er arrangeret i menighedsrådets regi og med menighedsrådets godkendelse.
 

Vester Sognehus kan vederlagsfrit benyttes af kirkelige og velgørende foreninger efter menighedsrådets godkendelse.

Ved fælles arrangementer mellem menighedsrådet og beboerforeningen betaler beboerforeningen halv pris
for leje.


BEGRÆNSNINGER

Vester Sognehus må ikke anvendes som base for erhvervsmæssig virksomhed eller salg af alkoholiske drikke.

Vester Sognehus kan af brandsikkerhedsmæssige årsager maksimalt rumme 50 personer.

 

UDLEJNINGSBESTEMMELSER OG PRIS

1. Lokalerne udlejes således:

Udlejning til offentligt tilgængelige arrangementsudlejning:
Timeprisen for udlejning er 60 kr., dog mindst 4 timer

Mindesamvær:
Timepris 60 kr., dog mindst 4 timer

 


Festudlejning tilbydes i følgende faste "pakker":

12 timer for 750 kr.

24 timer for 1150 kr.

36 timer for 1450 kr. 

48 timer for 1750 kr. 


Priserne er incl. el og varme

Slutrengøring kan tilkøbes for 500 kr.                 

2. Leje sker ved skriftlig aftale, der udfyldes og underskrives af den ansvarlige bruger (gerne pr, mail)

3. Afhentning og aflevering af nøgle aftales

4. Aftale om løbende leje af lokaler til en bestemt ugedag skal fornyes 1 gang årligt.

5. Ved festudlejning udsendes en faktura, som skal betales jfr. betalingsfristen på fakturaen.

6. Betaling for ødelagt inventar sker jfr. vedhæftet skema på lejeaftalen, som efterlades i Sognehuset.

 

REGLER FOR BRUG AF LOKALER

1. Lokalerne skal anvendes med respekt for, at det er kirkens ejendom

2. Lokalerne og arealet udenfor skal anvendes, så støj og musik ikke generer de omkringboende

3. Lokalerne udlejes ikke til ungdomsfester

4. Køkkenet er et anretterkøkken og må ikke benyttes til madlavning

5. Der findes et ekstra køleskab i skuret som må benyttes.

6. Rygning er ikke tilladt.

7. Duge kan lånes. Afleveres vasket.

 

LOKALERNE VED AFLEVERING

1. De lejede lokaler skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen

2. Kaffemaskine, ovn og opvaskemaskine tømmes og rengøres

3. Alt lys skal slukkes

4. Vinduer og yderdøre skal være lukkede og låst

5. Affald sorteres (se opslag på indersiden af lågen under vasken), tømmes i udendørs affaldsspand

6. Flasker og dåser bortskaffes

7. Ved mangelfuld oprydning/rengøring opkræves efterbetaling for udført arbejde

8. Misligholdelse af eller skader på lokaler eller indbo erstattes efter regning

 

                                                                                                                                                              

Thyregod-Vester Menighedsråd