Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af

sognepræst Gitte Bærentsen Lorentzen.