Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ind/udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken

For at blive medlem af folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken.

Er du udmeldt af Folkekirken, men ønsker at genindtræde kan du kontakte en præst i folkekirken, få dig en samtale og lade dig genindmelde ELLER du kan finde en indmeldelsesblanket på internettet eller få en udleveret hos sognepræsten.

Er du under 18 år skal den, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse


Udmeldelse af Folkekirken

Ønsker du at udmelde dig af folkekirken skal du henvende dig enten personligt eller skriftligt til sognepræsten i dit bopælssogn. Du skal vedlægge oplysninger om hvor og hvornår du er født og døbt, f.eks. din fødsels- og dåbsattest. 
Når din udmeldelse er registreret i kirkebogen, bliver den automatisk registreret i CPRregistret. 
Du får tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken.

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, ophører dit medlemskab af folkekirken. Du skal dog selv oplyse det til en præst i folkekirken eller et kirkekontor, for at oplysningen bliver registreret i kirkebogen og i CPR registret.