Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om at være der for dig, altid. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er netop det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom.

Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse
Fra den nye skolestrukturs indførelse er konfirmationsforberedelsen i Thyregod og Vester sådan, at i efteråret kommer undervisningen til at ligge torsdag fra kl. 11.45 - 13.15 for 7.A og 13.30 - 15.00 for 7.B.
Den præcise plan udleveres og orienteres der om, ved indledningen af konfirmationsindskrivningen d. 2. september.

Når man går til præst, lærer man om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det, der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, laver rollespil og skal på konfirmandudflugt, alt sammen med kristendommen som rammen.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. 
 

 

Anordning om konfirmation
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Kapitel 1 
Almindelige bestemmelser 
§ 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. 
Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1 anførte vilkår er opfyldte. 
§ 2. Konfirmationen foregår i kirken ved en ordinær gudstjeneste og udføres efter de for konfirmation gældende forskrifter. 
§ 3. Konfirmationen afholdes normalt om foråret umiddelbart efter forberedelsens afslutning på en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag. Menighedsrådet kan bestemme, at der tillige afholdes konfirmation om efteråret. Konfirmationsdagen fastsættes af sognets præst/præster

læs mere på www.km.dk